Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №57 фізкультурно-оздоровчого напряму" Криворізької міської ради

 





Нормативно-правова база

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про охорону праці"

 

Накази Міністерства

Наказ МОН України №372 від 16.04.2018 р. "Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти"

Наказ МОН України №1633 від 19.12.2017 р. "Про затвердження Орієнтовного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти"

Наказ МОН України №446 від 20.04.2015 р. "Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності"

Наказ МОН України №615 від 22.05.2012 р. "Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти" (нова редакція)

Наказ МОН України №1070 від 09.11.2010 р. "Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу"

Наказ МОН України №509 від 11.09.2002 р. "Про затвердження Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (друге видання, доповнення)"

 

Листи Міністерства

Лист МОН України від 17.09.2019 №1/9-581 "Про застосування державної мови в освітньому процесі"

Лист МОЗ України від 29.03. 2018 №14-01/89 "Щодо форми медичних довідок"

 

 

ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
від 19.10.2017 м. Кривий Ріг                                 №346

 

Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти

 

Відповідно до ст.ст. 26, ЗО, 78, 79 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017, з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів освіти,
НАКАЗУЮ: ;
1. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівникам закладів освіти комунальної власності міста, які здійснюють бухгалтерський облік самостійно забезпечити:
1.1. Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
1.2. Умови,для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти.
1.3. Формування відкритих та загальнодоступних ресурсів з інформацією про свою діяльність та оприлюднення такої інформації.
1.4. Оприлюднення на власних веб-сайтах інформації щодо:
1.4.1. Кошторисів доходів та видатків на відповідний рік, щорічно до 1 лютого;
1.4.2. Фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році;
1.4.3. Інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством;
1.4.4. Інформацію про стан виконання бюджету у розрізі статей доходів і видатків, не пізніше 1 березня року, що настає за звітним роком.
1.5. Щоквартальне оновлення інформації, зазначеної у 1.4.2, 1.4.3 цього наказу, щодо прогнозних показників запланованих коштів на бюджетний рік по кожному навчальному закладу та фактично використані кошти,
2. Категорично заборонити збір готівкових коштів, учасниками освітнього процес)[ та працівниками закладів на території навчальних закладів.
3. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад провести навчання керівників закладів освіти з питань складання бюджету закладу.
4. Платні освітні та інші послуги надавати відповідно до вимог п.З ст. 78 Закону України «Про освіту».
5. Покласти персональну відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів у закладах освіти комунальної власності міста, приховування інформації про надходження та використання всіх отриманих коштів, за своєчасність та достовірність надання інформації розміщеної, на онлайн-ресурсі на начальників відділів освіти виконкомів районних у місті рад та керівників закладів.
6. Оприлюднити даний наказ на сайті управління освіти і науки та КЗ «Інноваційно-методичний центр» в термін до 31.10.2017 р.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник управління     Т. Кріпак